Entry: happy birthday to me!!! Friday, May 28, 2004

well, siyempre maligayang bati sa akin!!! (habang isinusulat ko ito, May 29 na po sa aking "time zone"...medyo nakakalito kasi dito ang dates!!!) kaya ako po'y ganap na deceotso na...marami na ang nangyari at nagbago sa akin, pero alam ko ikabubuti ko naman ang pagbabagong iyon...medyo may ikinalungkot ako kanina, nung bumati sa akin ang pinakamamahal ko at nabanggit niya yung tungkol sa "monthsary" nila ng girlfriend niya (May 28 kasi, bisperas ng araw ko)...pero agad kong pinagpaliban ang pag-isip tungkol doon... kasi mas maraming rason para maging masaya kaysa maging malungkot! hindi ko na yun iisipin, dahil maayos na ang lahat, masaya na ang mahal ko, kaya panahon ko naman para sumaya na rin...

yun lang po muna sa ngayon!

M A L  I G A Y A N G  B A T I  S A  A K I N ! ! !


------peach------

   0 comments

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments